LifeLite ONLY

LifeLite Wall Mount

$14.99

Polymer storage mount with mounting screws for LifeLite™